Untuk balik ke Muka Utama Jawatan Kosong (klik sini)
Dapatkan info terkini mll FaceBook, (like) Kedah2U

Paparan Iklan Berbayar : RM1000/bulan


Info Tempat-Tempat Menarik di Negeri Kedah Darul Aman (klik sini)Menambah ketinggian badan secara kekal, semulajadi & selamat (klik sini)Rawatan Alternatif utk Penyakit HIV Aids (klik sini)Penawar Mujarab utk Penyakit Kencing Manis (klik sini)Rawatan Penyakit Batu Karang Hempedu, Ginjal dll (klik sini)Pelbagai pilihan Permainan Game Online PERCUMA (klik sini)Laman Khas utk Peminat Masked Rider / Kamen Rider (klik sini)Koleksi Kisah Seram yg BENAR-BENAR berlaku (klik sini)Iklan Premis Makanan/Minuman di Kawasan UTARA (klik sini)Pembekal Vimax Asli & berdaftar dari Pillexpert Canada (klik sini)Rawatan Tradisional Lelaki : MATI PUCUK & Lemah Tenaga Batin (klik sini)Ramuan Herba utk SAIZ, POWER & STAMINA senjata lelaki (klik sini)
IKLAN JAWATAN KOSONG KERAJAAN / BADAN BERKANUN
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM) PERLISLogo Universiti Teknologi Mara (UiTM)


Info Ringkas Universiti Teknologi Mara Perlis (UiTM Perlis)
Universiti Teknologi MARA (UiTM) telah banyak berkembang sejak 50 tahun yang lalu melalui era kemajuan berterusan. Ini termasuk perubahan dalam nama daripada Institut Teknologi MARA kepada Universiti Teknologi MARA pada tahun 1999. Sesuai dengan majlis itu, Duli Yang Teramat Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dilantik Canselor universiti. Sebagai kampus cawangan tertua ketiga, UiTM Perlis juga kampus cawangan UiTM yang terbesar, selepas kampus utama di Shah Alam. Ia adalah sebuah institusi perdana pengajian tinggi di Perlis. Ia telah ditubuhkan secara rasminya pada 5 Julai 1974, dengan pengambilan 258 pelajar perintis, yang sedang menjalani 1 5 program diploma dan kursus persediaan.
Universiti Teknologi MARA (UiTM) has substantially evolved over the past 50 years through an era of continued progress. This includes the change in name from Institut Teknologi MARA to Universiti Teknologi MARA in 1999. Befitting the occasion, His Royal Highness, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong is designated the Chancellor of the university . As the third oldest branch campus, UiTM Perlis is also the largest UiTM branch campus, after the main campus in Shah Alam. It is a premier institution of higher learning in Perlis. It was officially established on 5 July 1974, with a pioneer intake 258 students, undergoing 1 preparatory course and 5 diploma programmes.

Pada peringkat awal penubuhannya, terdapat 15 kakitangan akademik, dibantu oleh 31 pentadbiran dan sokongan kakitangan. Kampus ini kemudian beroperasi di tapak sementara Pengakap House di Padang Katong Road, Kangar. Pada tahun 1980, kampus berpindah ke tapak tetapnya di Arau, pada plot 335 ekar yang diberikan oleh kerajaan negeri. DYMM, Raja Perlis dan kerajaan negeri, berjumlah 464 ekar tanah kampus. 240 ekar tanah ini ditetapkan untuk pertanian dan unit pertanian untuk tujuan pendidikan, penyelidikan dan sebagai tarikan pelancong. Pada tahun 2004, lagi 129 ekar telah diperuntukkan untuk aktiviti penyelidikan dan pembangunan.
At its inception, there were 15 academic staff, assisted by 31 administrative and support staff. The campus then operated at a temporary site of the Scouts House at Padang Katong Road, Kangar. In 1980, the campus moved to its permanent site in Arau, on a 335-acre plot granted by the state government. HRH, the Raja Perlis and the state government, totaling 464 acres of campus land. 240 acres of this land are designated for farming and the agricultural unit for the purpose of education, research and as tourist attraction. In 2004, further 129 acres were allocated for research and development activities.

UiTM Perlis telah mengalami kemajuan akademik pesat serta pembangunan yang berterusan dalam infrastruktur fizikalnya. 29 program, termasuk 9 program ijazah, 20 program diploma yang ditawarkan oleh fakulti 7. Sebagai kampus cawangan terbesar, jumlah sepenuh masa kemasukan pelajar adalah 6747. Bilangan kakitangan adalah 755, yang mana 371 adalah kakitangan akademik, manakala 384 adalah kakitangan bukan akademik. Kampus ini menyediakan pelbagai kemudahan seperti dewan 7 lelaki kediaman, 7 dewan kediaman perempuan, dewan makan, perpustakaan, 82 bilik darjah, 5 dewan kuliah, 17 makmal sains, 14 makmal komputer, 2 makmal bahasa, 7 bengkel kejuruteraan, dewan utama, masjid, mini stadium, dan gimnasium. Beberapa kemudahan ini iaitu asrama, dewan besar dan gimnasium yang disewakan kepada orang ramai.
UiTM Perlis has experienced rapid academic progress as well as continuous development in its physical infrastructure. 29 programmes, including 9 degree programmes, 20 diploma programmes are offered by the 7 faculties. Being the largest branch campus, its total full-time student enrolment is 6747. The number of staff is 755, of whom 371 are academic staff, while 384 are non-academic staff. The campus provides various facilities such as 7 male residential halls, 7 female residential halls, dining halls, a library, 82 classrooms, 5 lecture halls, 17 science laboratories, 14 computer laboratories, 2 language laboratories, 7 engineering workshops, a main hall, the mosque, a mini-stadium, and a gymnasium. A number of these facilities namely, the hostels, the main hall and the gymnasium are rented out to the public.


Iklan Jawatan Kosong di UiTM Perlis
Vacancies at UiTM Perlis
Universiti Teknologi MARA (Perlis) dengan ini mempelawa calon-calon Bumiputera Warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam bidang-bidang yang berkaitan untuk mengisi kekosongan jawatan tetap/kontrak bagi memenuhi Wawasan 2020 Negara.

Kekosongan Jawatan
Tarikh Tutup
Info

Kumpulan Pengurusan & Profesional
Pegawai Keselamatan Gred KP41

Kumpulan Pelaksana
Penolong Jurutera Gred JA29
Penolong Pegawai Sains Gred C27
Penolong Pegawai Pertanian Gred G27
Pembantu Tadbir Gred N17 (Perkeranian Operasi)
Pembantu Perpustakaan Gred S17
Pemandu Gred H11
Pembantu Operasi Gred N11
Pengawal Keselamatan Gred KP11

03 Mac 2014
SYARAT LANTIKAN

1. PEGAWAI KESELAMATAN (GRED KP41)
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-
(a) Warganegara Malaysia;
(b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

(c) Kelayakan Akademik
(i) Ijazah sarjana muda yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred KP41 : RM1,912.00);
atau
(ii) Bekas Penolong Penguasa Polis Diraja Malaysia atau Kapten Angkatan Tentera Malaysia atau yang setaraf dengannya dan telah disahkan dalam jawatan tersebut serta mempunyai rekod perkhidmatan yang baik; (Gaji permulaan ialah pada Gred KP41 : RM1,912.00);
atau
(iii) Ijazah sarjana muda kepujian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institutsi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred KP41 : RM2,116.00)

(d) Mempunyai syarat-syarat ukuran fizikal dan pancaindera seperti yang berikut :
(i) Tinggi sekurang-kurangnya 1.57m bagi lelaki dan 1.53m bagi wanita tanpa bersepatu;
(ii) Berat badan sekurang-kurangnya 48kg bagi lelaki dan 46kg bagi wanita;
(iii) Mempunyai ukuran Indeks Jisim Badan (BMI) di antara julat 19 hingga 26;
(iv) Mempunyai ukuran dada yang biasa sekurang-kurangnya 79sm dan semasa menarik nafas 84sm (lelaki sahaja);
(v) Lulus dalam ujian penglihatan bagi mata kiri dan kanan yang diuji berasingan dengan ketetapan V/6/9 tanpa menggunakan cermin mata.
(vi) Pengecaman warna dan pendengaran yang tidak cacat; dan
(vii) Diperiksa dan diperakui sihat untuk berkhidmat oleh pengamal perubatan berdaftar.
dan

(e) Kepujian dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan
Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Pegawai Keselamatan adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk peningkatan secara lantikan ke jawatan Pegawai Keselamatan Gred KP41, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan;
(a) (i) mempunyai kelayakan di atas; atau
(ii) lulus Peperiksaan Khas; dan
(b) Had umur pelantikan :
(i) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun; atau
(ii) berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun; atau
(iii) berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang berumur persaraan paksa 60 tahun.


2. PENOLONG JURUTERA (GRED JA29)
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :-
(a) Warganegara Malaysia;
(b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

(c) Kelayakan Akademik
(i) Sijil dalam bidang kejuruteraan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada politeknik-politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred JA29 : RM1,418.00);
atau
(ii) Diploma dalam bidang kejuruteraan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred JA29 : RM1,826.02).

dan
(d) Kepujian dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan
Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pemeriksaan Kereta Motor adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk peningkatan secara lantikan ke jawatan Penolong Jurutera Gred JA29, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila disahkan dalam perkhidmatan dan;

(a) (i) mempunyai kelayakan di atas; atau
(ii) lulus Peperiksaan Khas; dan

(b) Had umur pelantikan :
(i) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun; atau
(ii) berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun; atau
(iii) berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang berumur persaraan paksa 60 tahun.


3. PENOLONG PEGAWAI SAINS (GRED C27)
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-
(a) Warganegara Malaysia;
(b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

(c) Kelayakan Akedemik
(i) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan dengan mendapat prinsipal dalam subjek Matematik atau Sains. (Gaji permulaan ialah pada Gred C27 : RM1,374.00);
atau
(ii) Diploma dalam bidang sains yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diktiraf setaraf dengannya; (Gaji permulaan ialah pada Gred C27 : RM1,374.00);
atau
(iii) Diploma dalam teknologi makmal yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred C27 : RM1673.91);
atau
(iv) Diploma dalam bidang kimia industri atau mikrobiologi yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred C27 : RM1749.12).
dan
(d) Lulus Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.


Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan
Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Makmal adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Penolong Pegawai Sains Gred C27, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:-
(a) (i) Mempunyai kelayakan di atas; atau
(ii) Lulus Peperiksaan Khas; dan
(b) Had umur pelantikan
(i) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun; atau
(ii) berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun; atau
(iii) berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang berumur persaraan paksa 60 tahun.


4. PENOLONG PEGAWAI PERTANIAN (GRED G27)
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :-
(a) Warganegara Malaysia;
(b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

(c) Kelayakan Akedemik
(i) Sijil Institut Pertanian atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. (Gaji permulaan ialah pada Gred G27 : RM1,363.00);
atau
(ii) Diploma dalam bidang pertanian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institutsi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred G27 : RM1,738.86);
dan
(d) Kepujian dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan
Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Pertanian adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Penolong Pegawai Pertanian Gred G27, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:-
(a) (i) Mempunyai kelayakan di atas; atau
(ii) Lulus Peperiksaan Khas.
(b) Had umur pelantikan
(i) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun; atau
(ii) berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun; atau
(iii) berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang berumur persaraan paksa 60 tahun.


5. PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) (GRED N17)
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :-
(b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(a) Warganegara Malaysia;
(c) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. (Gaji permulaan ialah pada Gred N17 : RM928.00).
dan
(d) Kepujian Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. (Keutamaan diberi kepada calon yang berkebolehan mengendalikan komputer dan/atau mengambil trengkas).

Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan
Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Bentara Parlimen, Pemandu Kenderaan, Penghantar Notis dan Pembantu Operasi adalah layak dipertimbangkan oleh pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk peningkatan secara lantikan ke jawatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N17, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila disahkan dalam perkhidmatan dan;
(a) (i) mempunyai kelayakan di atas; atau
(ii) lulus Peperiksaan Khas; dan
(b) Had umur pelantikan
(i) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun; atau
(ii) berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun; atau
(iii) berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang berumur persaraan paksa 60 tahun.


6. PEMBANTU PERPUSTAKAAN (GRED S17)
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-
(a) Warganegara Malaysia;
(b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; (Gaji permulaan ialah pada Gred S17 : RM928.00)
dan
(d) Kepujian Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.


7. PEMANDU (GRED H11)
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-
(a) Warganegara Malaysia;
(b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c) (i) Penilaian Menengah Rendah atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan;
(ii) Lesen memandu Kelas D/E/E1/E2/F/G/H/I yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan (kecuali lesen memandu dalam tempoh percubaan (P); (Keutamaan diberikan kepada calon yang memiliki lesen F/H, GDL dan PSV),
dan
(iii) Berkebolehan memandu, mengendali dan menyelenggara kenderaan berkenaan yang diliputi oleh skim perkhidmatan ini.

Gaji permulaan Gred H11 ditetapkan mengikut Kelasa Lesen Memandu :
Lesen D - RM896.15
Lesen E/E1/E2 - RM942.30
Lesen F/H - RM988.45
Lesen G/I - RM1,034.60

dan

(d) Kepujian dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Penilaian Menengah Rendah atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.


8. PEMBANTU OPERASI
Calon bagi lantikan memiliki kelayakan seperti berikut:-
(a) Warganegara Malaysia;
(b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c) (i) Penilaian Menengah Rendah atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. (Gaji permulaan ialah pada Gred N11 : RM847.99;
atau
(ii) PMR atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan dan memiliki lesen memandu Kelas B2/B/D/E2/E1/E yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan (kecuali lesen memandu dalam tempoh percubaan (P)). (Gaji permulaan ialah pada Gred N11 : RM894.14).
dan
(d) Kepujian dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Penilaian Menengah Rendah atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.


9. PENGAWAL KESELAMATAN
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-
(a) Warganegara Malaysia;
(b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

(c) Kelayakan Akademik
(i) Penilaian Menengah Rendah atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. (Gaji permulaan ialah pada Gred KP11 : RM837.00;
atau
(ii) Bekas Konstabel Polis Diraja Malaysia atau Prebet Angkatan Tentera Malaysia yang telah disahkan dalam jawatan tersebut serta mempunya rekod perkhidmatan yang baik dan berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia dengan memuaskan. (Gaji permulaan ialah pada Gred KP11 : RM837.00

(d) Mempunyai syarat-syarat ukuran fizikal dan pancaindera seperti berikut :-
(i) Tinggi sekurang-kurangnya 1.57m bagi lelaki dan 1.53m bagi wanita tanpa bersepatu;
(ii) Berat badan sekurang-kurangnya 48kg bagi lelaki dan 46kg bagi wanita;
(iii) Mempunyai ukuran Indeks Jisim Badan (BMI) di antara julat 19 hingga 26;
(iv) Mempunyai ukuran dada yang biasa sekurang-kurangnya 79sm dan semasa menarik nafas 84sm (lelaki sahaja);
(v) Lulus dalam ujian penglihatan bagi mata kiri dan kanan yang diuji berasingan dengan ketetapan V6/9 tanpa menggunakan cermin mata;
(vi) Pengecaman warna dan pendengaran yang tidak cacat; dan
(vii) Diperiksa dan diperakui sihat untuk berkhidmat oleh pengamal perubatan berdaftar.
dan
(d) Kepujian dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Penilaian Menengah Rendah atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan
Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Am Rendah, Atendan Kesihatan, dan Atendan Haiwan adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Pengawal Keselamatan KP11, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila disahkan dalam perkhidmatan dan;
(a) (i) mempunyai kelayakan di atas; atau
(ii) lulus Peperiksaan Khas; dan

(b) Had umur pelantikan
(i) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun; atau
(ii) berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun; atau
(iii) berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang berumur persaraan paksa 60 tahun.


CARA-CARA MEMBUAT PERMOHONAN
a. Permohonan hendaklah dibuat di dalam Borang Perjawatan Universiti Teknologi MARA.
b. Borang Permohonan Jawatan Kosong UiTM Perlis (klik sini)
c. Permohonan yang tidak lengkap tidak akan diproses.
d. Permohonan dari mereka yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan atau Badan-Badan Berkanun mestilah melalui Ketua Jabatan dan hendaklah disertakan dengan salinan rekod perkhidmatan yang dikemaskini.
e. Pemohon-pemohon yang tidak menerima jawapan selepas enam (6) bulan dari tarikh tutup iklan adalah dianggap tidak berjaya.

Tarikh tutup permohonan adalah pada 3 MAC 2014

Sila kemukakan permohonan kepada :
TIMBALAN PENDAFTAR KANAN
BAHAGIAN PENTADBIRAN
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA PERLIS
02600 ARAU, PERLIS
No. Tel : +(604)-9882000
Untuk balik ke muka utama jawatan kosong (klik sini)
Bismillahir Rahmanir RahimThanks for your visit. Copyright © & Design by Kedah2U Group