Info Kedah
Jom pi Kedah
Nak Makan Tang Mana ?
Iklan Kedah
Info Umum
Iklan Produk
Iklan Malaysia
Iklan Percuma
Iklan Jawatan Kosong
Online Game
Kisah Seram
FaceBook

Sponsor
Tambah Tinggi
Kencing Manis
Batu Karang
Laman Lelaki
Laman Wanita
T.S P.Ramlee
Masked Rider
Ubat Kuat
Mati Pucuk
Vimax Kanada
Kedah Lanie

 

 


Maklumat Am Daerah Kubang Pasu, Negeri Kedah Darul Aman

jitra daerah kubang pasu negeri kedah darul aman, kedah lanie, kedah online, kedahonline
jitra daerah kubang pasu negeri kedah darul aman, kedah lanie, kedah online, kedahonline
jitra daerah kubang pasu negeri kedah darul aman, kedah lanie, kedah online, kedahonline
Latar Belakang Daerah Kubang Pasu
Kubang Pasu District Background

jitra daerah kubang pasu negeri kedah darul aman, kedah lanie, kedah online, kedahonline
Lahirnya Kubang Pasu adalah kerana Sultan Ahmad Tajuddin Halim Syah II, Sultan Kedah (1804-1843) telah menghadiahkan daerah ini kepada Tunku Anum kerana membalas jasanya mengalahkan dan membebaskan Kedah daripada cengkaman pihak Siam dan meletakkan kembali Sultan Ahmad Tajuddin Halim Syah II d atas takhtanya. Tunku Anum menamakan negeri yang baru itu sebagai " Kubang Pasu Darul Qiyyam " atau " Negeri Yang Teguh Berdiri ". Daerah Kubang Pasu terletak paling utara di negeri Kedah Darul Aman. Ianya bersempadan dengan negara Thailand di sebelah utara, daerah Padang Terap di sebelah timur, daerah Kota Setar di selatan, negeri Perlis Indera Kayangan dan Selat Melaka di sebelah barat. Daerah Kubang Pasu mempunyai keluasan 94,596 hektar (945.971 km persegi). Sebahagian besar tanah daerah Kubang Pasu mempunyai tanah rata dengan sedikit berbukit di sebelah timur. Sebanyak 35% (33,773 hektar) tanah di daerah Kubang Pasu berada dalam kawasan MADA, manakala 65% (60,824 hektar) berada di luar kawasan MADA. Terdapat 21 mukim dalam daerah Kubang Pasu.
jitra daerah kubang pasu negeri kedah darul aman, kedah lanie, kedah online, kedahonline
jitra daerah kubang pasu negeri kedah darul aman, kedah lanie, kedah online, kedahonline
The origin of Kubang Pasu is because of Sultan Ahmad Tajuddin Halim Syah II, The Sultan of Kedah (1804-1843) who has awarded this district as a reward to Tunku Anum as a repayment for defeating and freeing Kedah from the colonisation of Siam and restore Sultan Ahmad Tajuddin Halim Syah II to his throne. Tunku Anum named the new state by " Kubang Pasu Darul Qiyyam " or " The State That is Strongly Standing". The district of Kubang Pasu is the northernmost district in the state of Kedah Darul Aman. It borders with the Thailand to the north, the district of Padang Terap to the east, the district of Kota Setar to the south and the state of Perlis Indera Kayangan and the Malacca Straits to the west. The area size of Kubang Pasu District is about 94,596 hectare (945.971km square feet). Almost all the land of the district of Kubang Pasu has a flat surface with a little bit of hilly area at the east. About 35%; (33,773 hectare) of the land in the district of Kubang Pasu is under the area of MADA, whereas 65%; (60,824 hectare) is outside of the area of MADA. There are 21 areas in the district of Kubang Pasu
jitra daerah kubang pasu negeri kedah darul aman, kedah lanie, kedah online, kedahonline
jitra daerah kubang pasu negeri kedah darul aman, kedah lanie, kedah online, kedahonline
jitra daerah kubang pasu negeri kedah darul aman, kedah lanie, kedah online, kedahonline
Tempat-tempat Menarik di Daerah Kubang Pasu
Interesting Places at Kubang Pasu District

jitra daerah kubang pasu negeri kedah darul aman, kedah lanie, kedah online, kedahonline
jitra daerah kubang pasu negeri kedah darul aman, kedah lanie, kedah online, kedahonline
Pelancongan dan Rekreasi di Daerah Kubang Pasu - Recreational and Tourism
jitra daerah kubang pasu negeri kedah darul aman, kedah lanie, kedah online, kedahonline
Usaha mewujudkan kawasan rekreasi dan pelancongan dalam daerah ini adalah diambil perhatian oleh pihak kerajaan. Kawasan rekreasi merupakan aktiviti riadah yang memerlukan kemudahan istirehat untuk orang ramai seperti hutan lipur, taman permainan, pantai dan sebagainya. Manakala pelancungan pula melibatkan tujuan dan aktiviti yang lebih luas menekankan kepada kawasan-kawasan yang menarik dengan rangkaian kemudahan yang baik seperti kawasan alam semulajadi, kawasan kemudahan membeli-belah, tempat-tempat bersejarah dan sebagainya.
jitra daerah kubang pasu negeri kedah darul aman, kedah lanie, kedah online, kedahonline
Terdapat beberapa kawasan rekreasi yang telah dimajukan untuk keperluan penduduk dalam kawasan Majlis Daerah Kubang Pasu amnya dan penduduk luar khususnya. Di antara tempat-tempat yang telah dibangunkan adalah seperti :
jitra daerah kubang pasu negeri kedah darul aman, kedah lanie, kedah online, kedahonline
The endeavors to have recreational and tourism areas in this district are under the supervision of the government. The recreational areas such as the amenity forest, play ground, beaches and many more require rest areas facilities for people. At the same time as the tourism industry involves the wider purposes and activities that stress the need of interesting places with excellent amenities such as nature sites, an area for shopping spree, historical sites and many more.
jitra daerah kubang pasu negeri kedah darul aman, kedah lanie, kedah online, kedahonline
There are several recreational areas that have been developed in the area of Kubang Pasu District Council for the benefit of the residents of Kubang Pasu directly and indirectly for outsiders. Among the places that have been developed includes :
jitra daerah kubang pasu negeri kedah darul aman, kedah lanie, kedah online, kedahonline
jitra daerah kubang pasu negeri kedah darul aman, kedah lanie, kedah online, kedahonline
01. Rimba Rekreasi Bukit Wang - Bukit Wang Recreational Forest
jitra daerah kubang pasu negeri kedah darul aman, kedah lanie, kedah online, kedahonline
Terletak di kompartmen 24 (2,140 ekar) Hutan Simpan Bukit Perangin dan mempunyai keluasan 9.09 hektar. Terletak 12 km dari Pekan Jitra atau 40 km dari Alor Setar dan boleh dihubungi dengan jalan raya. Terdapat beberapa ciri keistimewaan Rimba Rekreasi Bukit wang iaitu Sungai Tosak sepanjang 1.5 km dengan keunikan batu batannya sesuai sebagai kawasan mandi-manda, flora fauna yang hijau, denai hutan sejauh 3 km mengelilingi hutan lipur ini dan 1.5 km yang lain boleh menghubungkan hutan lipur ini dengan Hutan Lipur Puncak janing, batu dinding yang sesuai untuk aktiviti lasak dan mencabar, deretan pokok palma yang menarik serta deretan pokok Permatang Seraya yang berukuran melebihi 120cm diameter tumbuh secara semulajadi. Antara kemudahan-kemudahan yang disediakan di sini ialah 15 buah chalet, 16 buah pondok rehat, 3 unit tandas awam, 10 buah gerai, sebuah kolam renang untuk kanak-kanak, jambatan batu, 2.4 kilometer kawasan untuk jungle tracking, sebuah surau dan sebuah dewan untuk kemudahan para pelancong atau pelawat.
jitra daerah kubang pasu negeri kedah darul aman, kedah lanie, kedah online, kedahonline
Located at the 24 compartment (2,140 acre) of the Reserved Forest of Bukit Perangin and of the widespread of 9.09 hectare. It is also located 12kn from the Town of Jitra or 40km from Alor Setar it can be reached via the road. There are a few distinguishing characteristics of Bukit Wang Recreational Forest including the Tosak River which is 1.5km of length and it has unique rocky surface which is a great area for picnic, the scenic and greenery of flora and fauna, 3km of forest trails crisscross this forest area and another 1.5km connects it with another forest which is the Puncak Janing Forest, the rock wall are suitable for extreme activities, rows of beautiful palm trees and rows of the Permatang Seraya trees which are more than 120cm in diameter which grow naturally.Among the facilities that are provided here are 15 chalets, 16 resting shelter , 3 units of the public toilet, 10 stalls, a swimming pool for children, a concrete bridge, 2.4 kilometer of area for jungle tracking activities, one mussolla and a hall for the tourists or visitor to use.
jitra daerah kubang pasu negeri kedah darul aman, kedah lanie, kedah online, kedahonline
jitra daerah kubang pasu negeri kedah darul aman, kedah lanie, kedah online, kedahonline
02. Gua Kerbau, Kodiang - Kerbau Cave, Kodiang
jitra daerah kubang pasu negeri kedah darul aman, kedah lanie, kedah online, kedahonline
Terletak di kaki Bukit Kepelu dan merupakan antara gua yang berpotensi dimajukan. Mempunyai keluasan kawasan lebih kurang 5.33 hektar. Jabatan Pengairan dan Saliran daerah Kubang pasu bertanggungjawab membangunkan beberapa kemudahan seperti menyediakan bangku-bangku untuk pengunjung serta memperindahkan kawasan sekitarnya.
jitra daerah kubang pasu negeri kedah darul aman, kedah lanie, kedah online, kedahonline
It is situated at the foot hill of Bukit Kepalu and is among the potential gave to be developed. It has a spread of about 5.33 hactare. The District of Kubang Pasu Drainage and Irrigation Department is responsible to develop a few facilities such as to provide sitting area for the visitors and to beautify the nearby areas.
jitra daerah kubang pasu negeri kedah darul aman, kedah lanie, kedah online, kedahonline
Kodiang Info : located at the Kedah-Perlis border. This quiet, small town is bustles with activity on Saturday market days, where a wide range of local and Thai products are sold. Nearby is Gua Kerbau (Buffalo Cave). This cave was once used to train Malay fighters in battle against Thai (Siam).
jitra daerah kubang pasu negeri kedah darul aman, kedah lanie, kedah online, kedahonline
jitra daerah kubang pasu negeri kedah darul aman, kedah lanie, kedah online, kedahonline
03. Kompleks Perdagangan Bebas Cukai Bukit Kayu Hitam
Bukit Kayu HItam Duty Free Retail Complex

jitra daerah kubang pasu negeri kedah darul aman, kedah lanie, kedah online, kedahonline
Kompleks Perdagangan Bebas Cukai (Cergas Jaya) menawarkan berbagai barangan pada harga yang rendah berbanding dengan bandar-bandar besar yang lain. Ianya terdiri daripada 3 bahagian dengan lebih 5000 meter persegi, ruang runcit, tempat letak kereta dan bazaar yang berdekatan dengan gerai-gerai. Antara kemudahan yang disediakan di sini termasuklah kaunter penukaran wang, kaunter insuran, kantin dan gerai jualan. Di samping itu, terdapat juga gerai buah-buahan dan barangan dari Negara jiran Thailand. Pelancong-pelancong yang bertumpu di Bukit Kayu Hitam adalah terdiri dari rakyat Malaysia dan Thailand di samping dari Negara-negara lain yang turut menggunakan Lebuhraya Utara Selatan.
jitra daerah kubang pasu negeri kedah darul aman, kedah lanie, kedah online, kedahonline
The Duty Free Retail Complex (Cergas Jaya) offers varience of products as a lower price as to compare to other metropolitan city. It is a building comprises of 3 sections with more than 5000 meter square feet of retail areas, parking lots and a bazaar that is near to the stalls. There are many facilities provided here, including foreign exchanged services, insurance counter, canteen and retail stalls. More to that, there are also stalls that sell fruits and products of the neighbouring country, Thailand. The tourists always gather at Bukit Kayu Hitam comprises the Malaysians, Thailand, besides tourists from all other countries who are also using the North South Highway.
jitra daerah kubang pasu negeri kedah darul aman, kedah lanie, kedah online, kedahonline
jitra daerah kubang pasu negeri kedah darul aman, kedah lanie, kedah online, kedahonline
04. Makam Puteri Lindungan Bulan - Puteri Lindungan Bulan's Mausoleum
jitra daerah kubang pasu negeri kedah darul aman, kedah lanie, kedah online, kedahonline
Terletak berdekatan Pekan Padang Sera. Makam ini mempunyai nilai sejarahnya yang tersendiri dan sesuai untuk dilawati
jitra daerah kubang pasu negeri kedah darul aman, kedah lanie, kedah online, kedahonline
It is situated near the Padang Sera town. This mausoleum has its own historical values and is suitable to be visited.
jitra daerah kubang pasu negeri kedah darul aman, kedah lanie, kedah online, kedahonline
jitra daerah kubang pasu negeri kedah darul aman, kedah lanie, kedah online, kedahonline
05. Makam Tengku Anom - Tengku Anom's Mausoleum
jitra daerah kubang pasu negeri kedah darul aman, kedah lanie, kedah online, kedahonline
Terletak di Kampung Pulau Pisang, Mukim Tunjang. Makam ini telah dikenalpasti oleh Muzium Negara sebagai kawasan sejarah dan usaha pemuliharaan serta pengekalan keindahan serta kebersihannya telahpun dilaksanakan.
jitra daerah kubang pasu negeri kedah darul aman, kedah lanie, kedah online, kedahonline
It is situated in Kampung Pulau Pisang, in the area of Tunjang. This mausoleum has been acknowledged by the National Museum as a historical site and reconstruction and maintenance of its beauty and cleanliness has been carried out. jitra daerah kubang pasu negeri kedah darul aman, kedah lanie, kedah online, kedahonline
jitra daerah kubang pasu negeri kedah darul aman, kedah lanie, kedah online, kedahonline
06. Taman Rekreasi Air Darul Aman - Darul Aman Water Recreational Park
jitra daerah kubang pasu negeri kedah darul aman, kedah lanie, kedah online, kedahonline
Taman Rekreasi Air Darul Aman berkeluasan 91.7 ekar adalah antara salah satu daya tarikan yang terdapat di daerah Kubang Pasu. Taman ini mempunyai tasik berkeluasan 26.3 ekar dan turut menyediakan trek pejalan kaki sepanjang 2.4 km. Taman Tema Air sesuai dikunjungi untuk tujuan beriadah kerana menyediakan kemudahan berkayak, serta permainan tema air yang menarik.
jitra daerah kubang pasu negeri kedah darul aman, kedah lanie, kedah online, kedahonline
The Darul Aman Water Recreational Park has a width of 91.7 acre is one of the attractions in the district of Kubang Pasu. This recreational park has a lake of 26.3 acre and also provides a pedestrian walk passageway of 2.4km. This Water Recreational Park is suitable to be visited for leisure as it provides canoeing services and also remarkable water plays amusement.
jitra daerah kubang pasu negeri kedah darul aman, kedah lanie, kedah online, kedahonline
jitra daerah kubang pasu negeri kedah darul aman, kedah lanie, kedah online, kedahonline
07. Padang Golf - Golf Course
jitra daerah kubang pasu negeri kedah darul aman, kedah lanie, kedah online, kedahonline
Di daerah Kubang Pasu terdapat 3 padang permainan golf yang mana telah dapat menyediakan kemudahan kepada peminat-peminat golf tempatan untuk beraktiviti. Black Forest Golf & Country Club terletak di Bandar Bukit Kayu Hitam dengan kedududukannya bersempadan dengan Negara Thailand dan Darul Aman Golf & Country Club terletak di Bandar Darul Aman, Jitra, masing-masing menyediakan kemudahan bermain golf 18 lubang kepada para pengunjung yang berminat. Manakala Kelab Golf Universiti Utara Malaysia, Sintok pula menyediakan kemudahan bermain golf 9 lubang. Disamping menyediakan kemudahan beriadah, pengunjung juga dapat menikmatai pemandangan serta udara segar di persekitaran yang sentiasa dipelihara.
jitra daerah kubang pasu negeri kedah darul aman, kedah lanie, kedah online, kedahonline
In the district of Kubang Pasu, there are 3 golf courses providing facilities and conveniences to all the local golf enthusiasts to enjoy. Black Forest Golf & Country Club is located at the town of Bukit Kayu Hitam with the location bordering Thailand and Darul Aman Golf & Country Club is located at the town of Jitra, each golf course provides the facilities to play for 18 holes to any interested visitors or golfers. In the meantime, The Northern University of Malaysia Golf Club in Sintok offers the facilities to play golf of 9 holes. Besides providing the facilities for exercising, the visitors also can enjoy the scenic panorama with the fresh air in a preserved environment.
jitra daerah kubang pasu negeri kedah darul aman, kedah lanie, kedah online, kedahonline
jitra daerah kubang pasu negeri kedah darul aman, kedah lanie, kedah online, kedahonline
08. Wat Siam Padang Sera - Padang Sera Buddhist Temple
jitra daerah kubang pasu negeri kedah darul aman, kedah lanie, kedah online, kedahonline
Merupakan tempat perayaan tahunan penganut-penganut agama budha bukan sahaja dari penganut tempatan malahan dari Negara asing seperti Thailand. Kawasan Wat Siam Padang Sera juga mempamerkan senibina menarik yang boleh dihayati oleh pengunjung-pengunjung yang berminat.
jitra daerah kubang pasu negeri kedah darul aman, kedah lanie, kedah online, kedahonline
It is a place where all Buddhist devotees not only the local ones but also from other foreign country like Thailand to celebrate their festival. The surrounding area of the Padang Sera Buddhist Temple also presents an interesting architecture to be enjoyed by the interested visitors.
jitra daerah kubang pasu negeri kedah darul aman, kedah lanie, kedah online, kedahonline
jitra daerah kubang pasu negeri kedah darul aman, kedah lanie, kedah online, kedahonline
09. Universiti Utara Malaysia (UUM) - The Northern Univeristy of Malaysia
jitra daerah kubang pasu negeri kedah darul aman, kedah lanie, kedah online, kedahonline
Kawasan ini terletak dikawasan istimewa iaitu dalam kawasan Hutan simpan KESBAN, dan bersempadankan sempadan antarabangsa Negara Thailand. Dalam usaha pembangunan yang dijalan disekitar kampus UUM, ciri-ciri keindahan alam semulajadinya seperti hutan dan tumbuhan asal, sungai mengalir, dan tasik masih lagi dikekalkan. Universiti Utara Malaysia juga menawarkan tempat-tempat penginapan, iaitu Rumah Universiti dan Apartment yang bertaraf hotel di samping kolej kediaman yang boleh disewakan pada masa cuti semester. Di bawah Rancangan Malaysia Keenam, Universiti ini memajukan kawasan hutan simpan seluas 107 hektar sebagai satu lagi tarikan pelancongan di Wilayah Utara dengan mengadakan beberapa projek seperti padang golf 9 lubang, kawasan perkhemahan, lapang sasar memanah dan taman rusa.
jitra daerah kubang pasu negeri kedah darul aman, kedah lanie, kedah online, kedahonline
The university is located at a special area that is in the KESBAN Forest Reserve and it borders with the international border of Thailand. In the effort of the development around the UUM campus, all the aspect of scenic natural environment such as the forest and the native plant life, the flowing river and lake are still being preserved. The Northern University of Malaysia also offers accommodations such as the University House and hotelís grade Apartments beside the residential colleges that can be rented during semester break. Under The Sixth Malaysian Plan, this university has developed the reserved forest of 107hectare as one of the touristsí attraction at the Northern Region by providing facilities like a 9 holes golf course, camping sites, archery range and also a deer park.
jitra daerah kubang pasu negeri kedah darul aman, kedah lanie, kedah online, kedahonline
jitra daerah kubang pasu negeri kedah darul aman, kedah lanie, kedah online, kedahonline
10. Taman Lye Huat - Lye Huat Garden
jitra daerah kubang pasu negeri kedah darul aman, kedah lanie, kedah online, kedahonline
Taman Rekreasi Lye Huat yang terletak di Kubang Pasu, Kedah telah dibangunkan oleh Dato' Lim Lye Huat pada tahun 2002. Semasa taman rekreasi ini baru dibangunkan pada awal tahun 1994, ia dinamakan sebagai Lye Huat Stone Art Gallery. Pada mulanya, taman rekreasi ini dibangunkan atas dasar minat peribadi pemiliknya Dato' Lye Huat sahaja. Namun atas saranan rakan-rakan, beliau telah membukanya untuk kunjungan orang ramai. Kini orang ramai boleh menikmati keindahan taman rekreasi ini dengan bayaran masuk RM8.00 sahaja. Orang ramai yang berkunjung ke sini boleh menikmati keindahan lanskapnya yang unik serta menyaksikan Pameran Karya Seni, Jendela Air Tawar serta Zoo Mini
jitra daerah kubang pasu negeri kedah darul aman, kedah lanie, kedah online, kedahonline
jitra daerah kubang pasu negeri kedah darul aman, kedah lanie, kedah online, kedahonline
jitra daerah kubang pasu negeri kedah darul aman, kedah lanie, kedah online, kedahonline
Untuk Kembali ke Info Negeri Kedah (klik sini)
Koleksi Ubat Kuat Paling Laris, Ubat Kuat Tahan Lama, Ubat Kuat Wanita, Ubat Kuat Tradisional, Ubat Kuat Cialis Ubat Kuat untuk Besar & Panjang Zakar, Ubat Tahan Lama Bersetubuh, Ubat Buasir, Ubat Gout, Vitca M, Vitca F, Vitca Juice, Vimax, PL Supergel, PY Supergel, Sensaoil, Krim Sure Up Cream, Sure Up Plus, Minyak Lintah Tapa, Minyak Belacak, Minyak Urut Zakar dll Mengubati Merawat Pesakit Penghidap HIV Positif AIDs, Rawatan Penyakit HIV Positif AIDS, Merawat Semua Jenis Kanser

Thanks for your visit. Copyright © & design by Kedah2U Group